För första gången har mängden organiskt kol i istidens permafrost återskapats, och resultaten är förvånande. En trio av forskare vid Stockholms universitet visar att den permanent frusna marken för cirka 20 000 år sedan innehöll mindre kol än vad som finns inom samma område idag, vilket går stick i stäv med tidigare antaganden.

Läs mer: Ny pusselbit i jakten på istidens försvunna kol