Styrelsen för Centrum för Universitetslärarutbildnin (CeUL) har beslutat att under hösten 2015 inleda ett projekt som syftar till bygga pedagogisk kompetens genom att fokusera på de olika pedagogiska miljöer som universitetslärare verkar inom. En ökande mängd forskning visar på sambandet mellan hög utbildningskvalitet och en lokal aktiv, kritiskt utvecklande diskussion kring utbildningsfrågor i lärarnas vardag. Med hjälp av samarbetspartners, så kallade pedagogiska ambassadörer, personer som under en period arbetar med pedagogisk utveckling i den egna institutionsmiljön på uppdrag av CeUL, kan en sådan diskussion underlättas, stimuleras och utvecklas.