Mer information om utlåtandet från UKÄ

UKÄ:s beslut och bedömargruppens yttranden