Priset delas ut till en forskare som tagit vara på möjligheterna i de världsunika anläggningar som finns i Oskarshamn, som  bedriver forskning med hög internationell status och som bidrar till visionen att använda Äspölaboratoriet som en arena för internationell geovetenskaplig forskning.

Mer om priset och motivering