Nyheter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
  4. Om oss
  5. Nyheter
  6. Rambidrag för fransk-svenskt samarbete inom klimat och miljö

Rambidrag för fransk-svenskt samarbete inom klimat och miljö

Den 19 december 2014 meddelade Vetenskapsrådet beslut gällande ansökningar om Rambidrag för fransk-svenskt samarbete inom klimat och miljö. Totalt beviljat belopp är 13 900 629 kronor för perioden 2015-2017.

 

Sverige och Frankrike har kommit överens om att bygga upp ett rambidrag för forskningssamarbete inom klimat och miljö. Som en del av denna överenskommelse görs gemensamma utlysningar för att möjliggöra samarbeten mellan svenska och franska forskare.

Av nio inkomna ansökningar var två från kvinnor och sju från män. Totalt fyra ansökningar har beviljats, varav en huvudsökande är kvinna och tre huvudsökanden är män.
Stockholms universitet har beviljats två rambidrag:
Patrick Crill, Institutionen för geologiska vetenskaper, har beviljats 3 843 629 kr för ett treårigt projekt ”Kvantifiering av arktiska metankällor genom invers analys av högfrekventa CH4, 13CH4, och CH3D mätningar: IZOMET-FS”.

Qiong Zhang, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, har beviljats 3 235 000 kr för ett treårigt projekt ”Grönland i ett varmare Arktis”.

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Sök_knapp

Personal och organisation

Besöksadress:
Geovetenskapens hus
Svante Arrhenius väg 8
Frescati
T-banestation Universitet

Postadress:
Institutionen för naturgeografi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Telefon: 08-16 20 00 (växel)

Ekonomiärenden:
Ekonomiärenden

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Ange referens 463 + ev. namn

Tarfala forskningsstation
Tarfala forskningsstation
c/o Kallax Flyg AB
Nikkaluokta flygbas
SE 98199 Nikkaluokta
Telefon: 072-715 50 39

Miljöwebben

Välkommen till institutionens miljösidor

Medarbetarwebben