Johan är idag VD för Stockholm environment institute (SEI) och sedan 2007 adjungerad professor vid vår institution. Eftar att Johan blev klar med sin licentiatavhandling om paleoklimatologi hos oss har hans fokus varit globala vattenfrågor.

Läs mer om utnämningen

Filmklipp med Johan från vattenåret 2013:

Vem äger vattnet?

Hur mycket vatten behöver vi?