Samverkan

Samverkan


Skolsamverkan

Kontakten med skolor är mycket viktig för oss. Vi erbjuder därför en rad aktiviteter som riktar sig till både elever och lärare - allt från kompetensutveckling, till öppna föreläsningar och forskarskolor.

Samverkan med näringsliv och samhälle
Vi samarbetar aktivt med organisationer, myndigheter, företag och enskilda personer utanför universitetet. Vi vill bygga nätverk, så att steget från universitet till näringsliv ska vara kort och lätt att ta.

Media
Framsteg inom forskning är inte bara till för oss, utan för allmänheten. Genom media kan vi bidra till kunskapsspridning och debatt. Med kommunikation kan vi öka förståelsen, intresset och vidga vyerna inför framtiden.

Våra forskare i media

Exempel på samverkan, se filmen Framtidsfjäll

Amimated_geo_puff

Animerad geografi

Kartorna visar hur mark i olika delar av Uppland successivt blivit tillgängligt från stenåldern fram till modern tid.

Kontakt

Kommunikatör/Alumnkoordinator
Malin Stenberg de Serves
E-post: malin.stenberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 10 52
Mobil: 070-618 25 35

Skolsamverkan
Karin Reuterswärd
E-post: karin.reutersward@natgeo.su.se

SU Alumni
Neo_smal