Alumnnätverket är tänkt att vara en ömsesidig resurs för dig och för oss. Målet är att nätverket ska bli en dynamisk länk mellan arbetslivet, universitetet och vår utbildning samt naturligtvis en kanal för dig som vill hålla kontakten med dina kursare.

Genom nätverket får du information om seminarier, arbetsmarknadsdagar, kurser och evenemang. Alumnnätverket syftar även till att söka skapa referensgrupper i samband med utveckling av våra utbildningar, där vi sätter stort värde på din unika kompetens, erfarenheter och utbildning. Vidare syftar alumnnätverket till att vara ett forum för uppslag kring examensarbeten och praktikplatser.

Vi ser dig som en viktig person och ämnesrepresentant och hoppas du har tid och intresse för att delta i vårt alumnnätverk. Medlemskapet är självklart gratis.

För mer information och för att blir medlem kan du besöka www.alumn.su.se
Där hittar du även information om de olika nätverken som finns på Stockholms Universitetet.

Frågor kan du skicka direkt till alumn@natgeo.su.se.

 

Välkommen tillbaka till oss!

Karin Ebert/Alumnkoordinator

 

 
Träff för biogeoalumner 12 maj 2011
Träff för biogeoalumner 12 maj 2011
 

 

Se film från träffen:
Biogeoalumnföreningen