SU Alumni

Nätverket SU Alumni är till för dig som läst vid Stockholms universitet.

Alumn betyder före detta student. Via SU Alumni får du möjlighet att återknyta kontakten med dina gamla kursare och få reda på vad som händer på universitetet och på din gamla institution. Nätverket kan också ge dig tillgång till ny kunskap, nya forskningsresultat, fortbildning och kontakt med föreläsare och lärare. Du får:

  • återknyta kontakten med gamla kursare
  • universitetets digitala nyhetsbrev 10 gånger per år
  • tillgång till aktuell kunskap och nya forskningsresultat
  • inbjudningar till återträffar och andra arrangemang
  • övriga förmåner som erbjuds nätverkets medlemmar

www.su.se/alumn kan du se vilka andra alumnföreningar som finns och få information om öppna föreläsningar med mera.

NG Alumni

Under NG Alumni har vi samlat alumner som läst vid vår institution. Alumnerna ger en inblick över arbetsmarknaden för våra studenter. Är du en NG alumn och vill vara med på listan? Kontakta Maria Damberg, e-post studier@natgeo.su.se.