Sektionen för geo- och miljövetenskaper bjöd in till en alumnträff.

I samband med universitetets Alumndag i Aula Magna den 1 oktober anordnade vi ett event i Geovetenskapens hus.
 

Programmet för alumnkvällen:

18:00 - 18.40 Drop-in, vi bjuder på smörgås med dryck
18:45 - 20:00 Alumner berättar:
Rasmus Berglöf och Magdalena Hirsch, Konsulter
inom It för Samhällsutveckling Sweco Position
Ulrika Friden, Kemist PhD, Livsmedelsverket
Michelle von Gyllenpalm, Kommunikatör, Vattenfall
Karin Willis, Klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen
Stockholm
20:00 Minglet fortsätter i Geopuben