Den 3 oktober hade vi en alumnträff i samarbete med sektionen för geo- och miljövetenskaper med drygt 100 studenter, alumner och forskare. Temat var hållbarhet och klimat.

Program:

17.00 – 17.30 Vi bjöd på vegetarisk smörgås med alkoholfri dryck, plan 1 i Geovetenskapens hus.
17.30 – 18.30 Nordenskiöldsalen, plan 3, Geovetenskapens hus

  • Introduktion: Barbara Wohlfarth, dekan för sektionen för geo- och miljövetenskaper
  • Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet: Alasdair Skelton, direktör för Bolincentret och professor vid IGV
  • Om vikten av att tänka in biologisk mångfald i de beslut som fattas med exempel från områdena hav och jordbruk: Therese Jacobson, chef för Hav, Jordbruk och Miljögifter, Naturskyddsföreningen, alumn från ACES
  • Hur man lurar döden och räddar världen, Husstainability, Hållbar affärsutveckling: Erik Huss, alumn från NG

17:00 – 22.00 Geopub på plan 1 i Geovetenskapens hus.