Ingenstans på jorden ökar den globala uppvärmningen lika snabbt som i Arktis. Vad som sker där angår en hel värld. I oktober 2019 öppnade Nordiska museet utställningen "Arktis – medan isen smälter". Nu ger museets förlag ut boken "Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse" som är en rikt illustrerad fördjupning av utställningens budskap om Arktis som ett hem för fyra miljoner människor.

Samverkan mellan forskning, dokumentation, gestaltning och förmedling

Boken Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse är en rikt illustrerad fördjupning av utställningens budskap. Som sådan beskriver den hur Nordiska museet och Stockholms universitet har samverkat kring forskning, dokumentation, gestaltning och förmedling.

Fem huvudkapitel med skilda synvinklar från naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap sammanflätas med ett fyrtiotal artiklar som utgår från föremål, bilder och olika typer av fenomen. Resultatet är en mångröstad exposé av hur vardagsliv, landskap och klimat i Arktis bryts genom historia, samtid och framtid. Samlingar, isar och jorden själv öppnar sina arkiv och ibland passeras gränser även till andra världar.

Länk till boken här. 

Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse
Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse.