En dag för tre år sedan insnöade i Nikkaloukta och över en fika startade ett samverkansprojekt mellan Gunhild Rosqvist, föreståndare för Tarfala forskningsstation, och renskötarna i området.

Projektet syftar till att öka kunskapen om hur klimatförändringar påverkar fjällekosystem genom att kombinera klimatforskning med traditionell samisk kunskap och modern teknik (används av både forskare och renskötare). Genom att gemensamt formulera frågor fås nya perspektiv på både forsknig och forskningens samhällsnytta.
 

Läs artikel i DN

Se film om projektet
 

Ren på fjället. Foto: Makers only.
Ren på fjället. Foto: Makers only.

 

 

 

 

 

Gunhild Rosqvist på rengärde. Foto: Makers only.
Gunhild Rosqvist på rengärde. Foto: Makers only.

 

 

 

 


 

 

Renskötare på rengärde. Foto: Makers only.
Renskötare på rengärde. Foto: Makers only.