Projekt

Vallmo

Biogeografi och geomatik

Halong Bay

Geomorfologi och glaciologi

Fjällsippa

Hydrologi vattenresurser och permafrost

Risfält

Klimatvetenskap och kvartärgeologi

Brunnsviken

Miljö,resursdynamik och förvaltning

Kontakt

Kommunikatör/Alumnkoordinator
Malin Stenberg de Serves
E-post: malin.stenberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 10 52
Mobil: 070-618 25 35

Tarfala forskningsstation
Neo_smal
SU Alumni