I FN:s globala hållbarhetsmål nr 11 (Hållbara städer och samhällen) anges att ”Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a. institutionell kapacitet, och ny teknik.”

Trafik under en eftermiddag i Stockholm. Foto Bo Eknert.
Morgontrafi i Stockholm. Foto Bo Eknert.
 

Trafik- och transportfrågor är alltid aktuella i samhället och den här kursen behandlar, problematiserar och ger en vetenskaplig grund för centrala miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor i relation till samhällets trafik- och transportsystem. Du får kunskap om miljö- och hållbarhetsmål, miljöpåverkan och klimatanpassning, samt metoder och verktyg för att kunna bedöma dessa och planera för möjliga lösningar och långsiktig hållbarhet i trafik- och miljösystemen.

Kursansvar

Zahra Kalantari
E-post: zahra.kalantari@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska men vissa föreläsningar kan ges på engelska.

Kurskod och kursbenämning på engelska

GE7069 Trafic and Environment, 15 credits

Kursen ges

Ht 2020, period A-B, 31/8-2/11, heltid, dagtid
Ht 2021, period A-B, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp på grundnivå, alternativt 30 hp på avancerad nivå, i något av huvudområdena biogeovetenskap, geovetenskap, geografi, kulturgeografi, naturgeografi och kvartärgeologi, miljövetenskap eller samhällsplanering. Svenska B/Svenska 2 och Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan