Här annonseras lediga tjänster vid stationen under rekryteringstiden inför varje fältsäsong. För tillfället har vi inga lediga tjänster.
 

Tarfala forskningsstation tillhör Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet. Stationen är vackert beläget vid foten av Kebnekaise i en arktisk/alpin omgivning.

Här bedrivs glaciologisk, hydrologisk, meteorologisk samt klimatologisk forskning. Stationen har kapacitet att ta emot grupper upp till 25 personer. Personalen består av 2-5 personer.

Mätningar på Rabots glaciär Kebnekaise 2012 april
Mätningar på Rabots glaciär Kebnekaise 2012 april
 

Varje år anställs ett antal hantlangare och en kock vid stationen. Anställningen varar vanligtvis en månad och innefattar arbete både i fält och vid stationen.

Arbetet i korthet: Dina arbetsuppgifter här i Tarfala kommer att innefatta forskningsarbete ifält och stationsunderhåll. Du kommer både att arbeta i grupp och på egen hand.Ungefär halva arbetstiden är forskningsrelaterad och den andra halvan består i att sköta om stationen eller att serva våra besökande grupper. En stor del av arbetet är väderberoende.
Arbetsveckan: En normal vecka arbetar vi måndag-lördag, arbetsdagen börjar vid frukost 07:30. Arbetsdagens längd varierar med arbetsuppgifterna, men sträcker sig normalt fram till middagen 18:30. Söndagarna är normalt fridagar, men väderleken kan ibland göra att vi väljer att ta ledigt någon annan veckodag.
Arbetsfördelning: Vi håller ett kort och informellt personalmöte i samband med middagen eller vid frukosten. Här fördelar vi arbetsuppgifterna för den kommande dagen, samt drar upp riktlinjer för de närmaste dagarnas arbete.
Rutinarbete: Vissa enklare arbetsuppgifter förväntar vi att hantlangarna sköter på egen hand, utan att det skall behöva påpekas separat.
Detta omfattar vanligt ”gårdsarbete” som:
· Meteorologiska Observationer varje dag 08:00 samt 20:00 (endast
sommarsäsong)
· Sophantering, bära ut fulla sopsäckar till sopcontainern.
· Tvätthantering, passa på att köra en maskin, hänga och vika tvätt när
man har ärenden i bastu och tvättstuga.
· Snöskottning framför husen och på trapporna (vanligast om vintern).
· Allmän ordninghållning, tex. att stänga ett öppet fönster, eller att se till
att stationen ser presentabel ut för våra gäster.
Datahantering: Under din vistelse i Tarfala, så kommer du att hantera forskningsdata som vi samlar in åt TRS eller enskilda forskare. Alla fältanteckningar skall föras i de
anteckningsböcker som stationen tillhandahåller. Dessa böcker med innehåll ägs av TRS och skall återlämnas innan avresa. Enskilda anställda har inte rätt att använda eller sprida forskningsdata utan medgivande från TRS. Detta gäller både digitala data och handskrivna anteckningar.
Ansvarsfördelning: Ledningsgruppen för TRS består av:
· Ninis Rosqvist, föreståndare, ytterst ansvarig för all verksamhet på stationen.
· Peter Jansson, forskningskoordinator, ledare för den vetenskapliga verksamheten.
· Torbjörn Karlin, intendent, ansvarar för den dagliga driften och arbetsfördelning på
stationen samt i fält.
Säkerhet: Både miljön och arbetsuppgifterna vid TRS skiljer sig från det som de flesta av oss är vana vid. Som på alla arbetsplatser har även vi en del riskmoment som vi vill
uppmärksamma för att förhindra skada och vara bäst möjligt förberedda på om skada ändå uppstår.
Säkerhetsskriften för TRS är uppdelat på flera separata dokument, du får tilldelat de delar som kommer att bli aktuella för din arbetssituation. Dessutom får du en kvittens där du skall signera på att du har läst och förstått de aktuella säkerhetsdokumenten.
Fritid: Vi uppmuntrar gärna till att du som hantlangare utnyttjar din fria tid till att gå turer och bli bättre bekant med omgivningarna. Fjällvettsreglerna skall följas, du måste lämna färdmeddelande på stationen, vi avråder från att gå på egen hand. Du skall vara medveten om att dessa turer är något du gör på din fria tid utanför stationens arbete. TRS kan inte ansvara för dig på dessa turer, men vi lånar gärna ut samband och en del övrig säkerhetsutrustning. Vi ber dig ändå vara extra försiktig när du drar på privattur från TRS. I och med att du nu inte är någon ”vanlig” turist, utan TRS-anställd, så har du nu ett litet extra ansvar som en ”ambassadör” för fjällvett.
 
Tjänsterna utlyses på hemsidan, på facebook och via universitetet en gång per år i januari.