Nedan kan du läsa om vilka kurser som Stockholms universitet erbjuder just nu. Det är också möjligt att göra fältarbete för examensarbete eller masteruppsatser i Tarfala. Stationen nyttjas också för kortare besök av gymnasieelever.

 

Är du kall nog?

Att stå inne i ett iskallt moln på en glaciär på 1 300 meters höjd, med iskallt regn i ryggen, stormstötar i vinden och med nollgradiga fingrar runt ett mätinstrument. Är det din dröm om sommarlovet?

För Caroline, Anna och Kristin var det så en del av sommarlovet blev, när de fick gå på forskarskola vid Tarfala forskningsstation på Kebnekaise. Så mycket skola blev det nu inte. Mer forskning.

- Jag blev överraskad över att vi fick arbeta så självständigt och realistiskt, säger Caroline. Det var ett riktigt projekt, och vi kunde påverka vårt arbete väldigt mycket. Vi fick själva planera hur vi skulle lägga upp och genomföra de uppgifter som ingick i projektet.

Fast allt kunde man inte styra. Vädret, till exempel. Under de fem dygn som de tre befann sig på forskningsstationen Tarfala, på Kebnekaises östra sluttning, var vädret tidvis väldigt jobbigt. Första dagen fick man öva nere vid stationen. Ett försök att klättra upp på glaciären slutade med att vinden stoppade dem. Bokstavligen, det gick helt enkelt inte att gå framåt. Dag två var vädret nästan lika dåligt, men Caroline, Anna och Kristin bestämde sig för att ändå försöka genomföra arbetet på Storglaciären.

Ångborren, en gasolbrännare man använder för att göra hål i isen, är svår att hantera i hård vind. De tre gymnasieeleverna klarade trots väderproblemen att borra de sex hålen, och att sätta fast de fyra meter höga stakarna som sedan fungerar som mätpunkter.

Målet med projektet var att ta reda på hur den Storglaciären på Kebnekaise rör sig. Ett antal stakar placeras i en linje tvärs den riktning som glaciären rör sig i. Därefter tar man med sig en GPS-mätare ut till stakarna. Med hjälp av en satellit kan man fastställa varje stakes position med hög precision. Sedan gör man om dessa mätningar med jämna mellanrum under flera månader, och kan då avgöra hur fort olika delar av glaciären rör sig. Mätningarna utförs regelbundet av den personal som för tillfället befinner sig på Tarfalastationen.

- Jag blev imponerad av hur väl de här eleverna klarade forskningsarbetet på glaciären, säger Ninis Rosqvist, chef för Tarfalastationen. Men jag är inte överraskad. De gymnasieelever som tas ut till forskarskolan brukar vara väldigt kompetenta och självständiga.