2020 års mätning av Sydtoppen gjordes 17 september
Smältperioden är slut och den nya höjdmätningen visar att Sydtoppen i år är 2096 m, vilket är 80 cm lägre än Nordtoppen som är 2096,8 m. Det innebär alltså att det fanns kvar 40 centimeter av den gångna vinterns snö vid smältsäsongens slut 2020.

I dalen finns fyra glaciärer varav Storglaciären är den mest kända och en av de mest studerade glaciärerna i världen. Tarfaladalen omfattar höjdintervallet mellan 800 och 2096,8 m.ö.h. och utgörs av en typiskt subarktisk högalpin miljö.

Tarfala forskningsstation hålls öppen från början av mars till början av maj, samt mellan slutet av juni och mitten av september.

Vi välkomnar forskare och akademiska kurser från olika ämnesområden och lärosäten, akademiska workshops och möten, samt studiebesök från grund- och gymnasieskolor.

För bokningaförfrågningar kontakta intendenten.