Tarfala forskningsstation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
  4. Tarfala forskningsstation
Tarfala forskningsstation 1995

Tarfala Forskningsstation

I dalen finns fyra glaciärer varav Storglaciären är den mest kända och en av de mest studerade glaciärerna i världen. Tarfaladalen omfattar höjdintervallet mellan 800 och 2096,8 m.ö.h. och utgörs av en typiskt subarktisk högalpin miljö. Tarfala forskningsstation hålls öppen från början av mars till början av maj, samt mellan slutet av juni och mitten av september. Vi välkomnar forskare och akademiska kurser från olika ämnesområden och lärosäten, akademiska workshops och möten, samt studiebesök från grund- och gymnasieskolor. För bokningaförfrågningar kontakta intendenten.

 

Personal söks till Tarfala forskningssatation för sommarsäsongen 2020
Välkommen med din ansökan senast 2020 02 29

Kontaktinformation

Föreståndare
Gunhild "Ninis" Rosqvist
Telefon: 08-16 49 83
Mobilnr 070 229 34 04
E-post: gunhild.rosqvist@natgeo.su.se

Intendent
Torbjörn Karlin
Telefon 08-16 42 20
E-post: torbjorn.karlin@natgeo.su.se

Tarfala forskningsstation
Telefon: 072-715 50 39

Adress:

Tarfala forskningsstation
c/o Kallax Flyg AB
Nikkaluokta flygbas
SE 98199 Nikkaluokta

Postadress övrig tid:
Institutionen för naturgeografi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Godsadress sommarsäsong:
Tarfala forskningsstation
c/o Kallax Flyg AB
Nikkaluokta flygbas
SE 98199 Nikkaluokta
Telefon +46(0)980-81000

Godsadress vintersäsong:
Nikkaluokta Sarri AB
attn. Erik Sarri
Nikkaluokta 1104
SE 981 99 Kiruna
Telefon  +46(0)980-55015 

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science

Tarfala-SITES

Tarfaladata i bolincentrets forskningsdatabas

Tarafaladata

Följ oss på Facebook

Tarfala FB