Examensarbeten & examen

Examensarbeten

Var noga med att i god tid planera din utbildning och kontrollera förkunskapskraven för examensarbeten. Information om hur du söker och vad som krävs för att skriva examensarbete hittar du under Examensarbete på kandidatnivå och Examensarbete på avancerad nivå. Examensarbeten som ges i kursform inom kandidatprogrammet i biogeovetenskap samt kandidatprogrammet och ämneslärarprogrammet i geografi har andra instruktioner.

Anmälan till Vetenskaplighet 1,5 hp 2018

Ska du skriva examensarbete i geovetenskap på kandidatnivå i höst och inte har avklarat det obligatoriska momentet Vetenskaplighet 1,5 hp inom examensarbetet ska du anmäla dig till momentet.

Årets prestation

Priset Årets prestation under Kartdagarna 2017 i Örebro tilldelades Anna Berggren För hennes examensarbete ”Inledande försök till mätning med Europas navigeringssystem Galileo”

Hydropris

Bästa examensarbete i hydrologi!

Nytt pris för bästa examensarbete och den här gången är det i hydrologi.

Bilden: FreeImages.com/jede_hoog

Studentuppsats får pris!

Vaartoes studentstipendium för Kandidatuppsatsen ”Klimatförändringar och andra påverkande faktorers kumulativa effekt på renskötseln i Vilhelmina norra sameby”

Kontakt

Koordinator för examensarbeten
Elisabeth Sturesson
E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se
Rum: T322

Vice chefstudierektor
Lars-Ove Westerberg
E-post: studierektor@natgeo.su.se, lars-ove.westerberg@natgeo.su.se

Sök examensbevis