Examensarbeten & examen

Examensarbeten

Var noga med att i god tid planera din utbildning och kontrollera förkunskapskraven för examensarbeten. Information om hur du söker och vad som krävs för att skriva examensarbete hittar du under Examensarbete på kandidatnivå och Examensarbete på avancerad nivå. Examensarbeten som ges i kursform inom kandidatprogrammet i biogeovetenskap samt kandidatprogrammet och ämneslärarprogrammet i geografi har andra instruktioner.

Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

Vetenskaplighet 1,5 hp är ett obligatoriskt moment på examensarbeten i biogeovetenskap och geovetenskap.

Kontakt

Koordinator för examensarbeten
Elisabeth Sturesson
E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se
Rum: T322

Vice chefstudierektor
Lars-Ove Westerberg
E-post: studierektor@natgeo.su.se, lars-ove.westerberg@natgeo.su.se

Sök examensbevis