Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering 30/45/60 hp är de avslutande kurserna för vårt Masterprogram i miljövård och fysisk planering alternativt fristående kurs. Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium.

Behörighet

Kunskaper motsvarande kandidatexamen, samt minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom för arbetet relevant ämnesområde. Engelska B eller motsvarande.

Programansvarig och kontaktperson

Kontakta i första hand programansvarig om ämnesval och förslag till handledare.

Salim Belyazid, e-post: salim.belyazid@natgeo.su.se

Registrering

Kontakta Elisabeth Sturesson e-post elisabeth.sturesson@natgeo.su.se i god tid innan du ska börja för registrering på kursen.

Registrering och tidsplan bör följa periodindelningen vid SU och det finns följande registreringstillfällen:
GE9006 Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 30 hp
Ht period A-D (30 hp)
Vt period A-D (30 hp)

GE9007 Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 45 hp
Ht period A-D (30 hp), samt period A-B (15 hp)
Vt period A-D (30 hp), samt period A-B (15 hp)

Ht period C-D (15 hp), samt period A-D (30 hp)
Vt period C-D (15 hp), samt period A-D (30 hp)

Planerar du att göra ett fältarbete i anslutning till ditt examensarbete under sommarterminen kontakta då Elisabeth Sturesson senast två veckor innan du påbörjar ditt examensarbete. Du behöver vara registrerad under sommarterminen under fältarbetet och ett särskilt registreringstillfälle behöver därför ordnas.

Följ instruktionerna för kontrakt och tidsplan.

Kursplaner

GE9006 Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 30 hp - Kursplan
GE9007 Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 45 hp - Kursplan
GE9008 Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 60 hp - Kursplan