Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi 30/45/60 hp är de avslutande kurserna för våra masterprogrammen i huvudområdet naturgeografi och kvarärgeologi alternativt som fristående kurs.

  • Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS
  • Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser
  • Masterprogram i landskapsekologi
  • Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium.

Behörighet

Kunskaper motsvarande kandidatexamen, samt minst 30 hp på avancerad nivå inom för arbetet relevant ämnesområde. Engelska B eller motsvarande.

Kontakt

Kontakta i första hand programansvarig om ämnesval och förslag till handledare.

Geomatik med fjärranalys och GIS

Ian Brown, e-post: ian.brown@natgeo.su.se

Hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser

Mattias Winterdahl, e-post: mattias.winterdahl@natgeo.su.se

Landskapsekologi

Sara Cousins, e-post: sara.cousins@natgeo.su.se

Polara landskap och kvartära klimat

Britta Sannel, e-post: britta.sannel@natgeo.su.se

Registrering

Kontakta Karin Persson e-post exjobb@natgeo.su.se i god tid innan du ska börja för registrering på kursen. Registrering och tidsplan bör följa periodindelningen vid SU och det finns följande registreringstillfällen:

GE9009 Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp

Ht period A-D (30 hp)
Vt period A-D (30 hp)

GE9010 Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 45 hp

Ht period A-D (30 hp) samt Vt period A-B (15 hp)
Vt period A-D (30 hp) samt Ht period A-B (15 hp)

Ht period C-D (15 hp) samt Vt period A-D (30 hp)
Vt period C-D (15 hp) samt Ht period A-D (30 hp)

GE9011 Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 60 hp

Ht period A-D (30 hp) samt Vt period A-B (30 hp)
Vt period A-D (30 hp) samt Ht period A-B (30 hp)

Planerar du att göra ett fältarbete i anslutning till ditt examensarbete under sommarterminen kontakta då Karin Persson senast två veckor innan du påbörjar ditt examensarbete. Du behöver vara registrerad under sommarterminen under fältarbetet och ett särskilt registreringstillfälle behöver därför ordnas.