Geografi, examensarbete 30/45/60 hp är de avslutande kurserna på masterprogrammen i geografi.

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium.

Observera följande
Planerar du som student att skriva examensarbete i geografi på avancerad nivå vid Institutionen för naturgeografi ska du i god tid innan kursstart kontakta huvudområdesansvarig geografi, avancerad nivå för ett inledande samtal om ditt ämnesval och handledning. Till mötet bör du ha förberett ett eller flera förslag på ämnesval inom huvudområdet geografi. För att sedan kunna bli registrerad på examensarbetet ska förkunskapskravet till kursen vara uppfyllt samt att en huvudhandledare ska vara utsedd av eller förankrad med huvudområdesansvarig.

Behörighet
Kunskaper motsvarande kandidatexamen med huvudområdet geografi eller motsvarande, samt minst 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet geografi. Engelska B eller motsvarande.

Huvudområdesansvarig och kontaktperson
Annika Dahlberg
E-post: annika.dahlberg@natgeo.su.se

Anmälan / Kursplan
Var ute i god tid! Följ instruktionerna för kontrakt och tidsplan. Kontakta en lärare direkt som kan vara lämplig som handledare för ditt ämnesval och programansvarig för att diskutera ditt ämnesval.

GE9020 Geografi, examensarbete, 30 hp - Kursplan
GE9021 Geografi, examensarbete, 45 hp - Kursplan
GE9022 Geografi, examensarbetei, 60 hp - Kursplan