Geografi, examensarbete (30/45/60 hp) är den avslutande kursen på Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp eller Masterprogram i geografi, 120 hp om du har ett ämne och handledare vid Institutionen för naturgeografi. Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium.

Observera följande

Planerar du som student att skriva examensarbete i geografi på avancerad nivå vid Institutionen för naturgeografi ska du i god tid innan kursstart kontakta huvudområdesansvarig geografi, avancerad nivå för ett inledande samtal om ditt ämnesval och handledning. Till mötet bör du ha förberett ett eller flera förslag på ämnesval inom huvudområdet geografi. För att sedan kunna bli registrerad på examensarbetet ska förkunskapskravet till kursen vara uppfyllt samt att en huvudhandledare ska vara utsedd av eller förankrad med huvudområdesansvarig.

Kursansvarig

Håkan Berg
E-post: hakan.berg@natgeo.su.se

Instruktioner för examensarbeteten på avancerad nivå

Läs igenom och följ instruktioner för examensarbeten som finns på denna sida: Examensarbete på avancerad nivå

Behörighet

Kunskaper motsvarande kandidatexamen med huvudområdet geografi eller motsvarande, samt minst 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet geografi. Engelska B eller motsvarande.