Var noga med att i god tid planera din utbildning och kontrollera förkunskapskraven för examensarbeten. Information om hur du söker och vad som krävs för att skriva examensarbete hittar du under Examensarbete på kandidatnivå och Examensarbete på avancerad nivå.

Examensarbeten som ges i kursform inom kandidatprogrammet i biogeovetenskap samt kandidatprogrammet och ämneslärarprogrammet i geografi har andra instruktioner.