På grundnivå kan du läsa tre olika examensarbete/självständigt arbete i geografi. Vilken kurs som du ska läsa är beroende på vilket program och inriktning som du läser.

Fristående kurser i geografi GE6016 Geografi, examensarbete, 15 hp
Kandidatprogram i geografi GE6016 Geografi, examensarbete, 15 hp
Ämneslärarprogram (MND) GE6016 Geografi, examensarbete, 15 hp
Ämneslärarprogram med geografi som andra ämne (ISD, HSD eller GIH)

GE6015 Geografi, självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp

Ämneslärarprogram med geografi som första ämne (HSD) GE9019 Geografi, examensarbete, 15 hp (Avancerad nivå)
Ämneslärarprogram - grundskolans årskurs 7-9 med geografi som andra- eller tredje ämne

GE4022 Geografi, självständigt arbete inom Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 som andra- eller tredjeämne, 15 hp