Program Examensarbete/självständigt arbete
Fristående kurser i geografi GE6016 Geografi, examensarbete, 15 hp
Kandidatprogram i geografi GE6016 Geografi, examensarbete, 15 hp
Ämneslärarprogram - grundskolans årskurs 7-9 med geografi som andra- eller tredje ämne GE4022 Geografi, självständigt arbete inom Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 som andra- eller tredjeämne, 15 hp
Ämneslärarprogram (MND) GE6016 Geografi, examensarbete, 15 hp
Ämneslärarprogram med geografi som andra ämne (ISD, HSD eller GIH)

GE6017 Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp

Ämneslärarprogram med geografi som första ämne (HSD) GE9024 Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp