Examensarbete i geografi 15 hp är den avslutande kursen på Kandidatprogram i geografi, alternativt fristående kurs. Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium. Planera ditt examensarbete i god tid innan kursen startar. Inom vissa ämnen kan vi inte garantera handledning. Kontakta kursansvarig för information.

Vt 2017 utgick momentet Vetenskaplighet, 1,5 hp på kursen och i kursplanen. Är du däremot omregistrerad på kursen och påbörjade examensarbetet före Vt 2017 måste du göra momentet.

Följ instruktionerna för kontrakt och tidsplan

Schema
Inför kursstart kallas du till en obligatorsik informationsträff. All information om kursen skickas sedan ut via kursens lärarplattform.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs minst 135 hp, vari ska ingå Geografi I, 30 hp (GE2018), Geografi II, 30 hp (GE4001) och Geografi III, 30 hp (GE5001) eller motsvarande.

Geografi I, 30 hp (GE2018), Geografi II, 30 hp (GE4001) och Geografi III, 30 hp (GE5001) ska vara avslutade, dvs samtliga moment ska vara godkända.

Kursansvarig
Maricela de la Torre-Castro
Institutionen för naturgeografi
E-post: maricela@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht, Vt, period C-D, helfart, dagtid

Anmälan
Det finns endast ett tillfälle per termin period C-D och du måste anmäla dig till kursen via antagning.se.
Anmälan / Kursplan