Examensarbete i geografi 15 hp är den avslutande kursen på kandidatprogrammet i geografi, alternativt fristående kurs.

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium. Planera ditt examensarbete i god tid innan kursen startar. Inom vissa ämnen kan vi inte garantera handledning. Kontakta kursansvarig för information.

Följ instruktionerna för kontrakt och tidsplan

Vetenskaplighet, 1,5 hp

Vt 2017 utgår momentet Vetenskaplighet, 1,5 hp på kursen och i kursplanen. Du som påbörjar ditt examensarbete för första gången Vt 2017 behöver inte läsa momentet. Är du däremot omregistrerad på kursen och påbörjade examensarbetet och var registrerad före Vt 2017 måste du göra momentet.

Ht 2016 och tidigare terminer: I kursen och kursplanen ingår ett obligatoriskt moment Vetenskaplighet, 1,5 hp.  Kursen är en obligatorisk del av alla självständiga arbeten/examensarbeten på grundnivå vid Naturvetenskapliga fakulteten och momentet ges varje termin. Anmälan sker via Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp och ges vid flera tillfällen under varje termin.

Schema och Mondo
Inför kursstart kallas du till en obligatorsik informationsträff. All information om kursen skickas sedan ut via kursens mondosajt.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs minst 135 hp, vari ska ingå Geografi I, 30 hp (GE2018), Geografi II, 30 hp (GE4001) och Geografi III, 30 hp (GE5001) eller motsvarande.

Notera att Geografi I, 30 hp (GE2018), Geografi II, 30 hp (GE4001) och Geografi III, 30 hp (GE5001) ska vara avslutade, dvs samtliga moment ska vara godkända.

Programansvarig och kontaktperson
Annika Dahlberg (Vt 2018)
Institutionen för naturgeografi
E-post: annika.dahlberg@natgeo.su.se

Sophie Trygger (Ht 2018)
Institutionen för naturgeografi
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht, Vt, period C-D

Anmälan
Du måste anmäla dig till examensarbetet via: www.antagning.se.

Endast ett tillfälle per termin:
Ht, period C-D, dagtid, heltid
Vt, period C-D, dagtid, heltid