Kursen motsvarar ett självständigt arbete i geografi för studenter som avser att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 med geografi som andra- eller tredje ämne. Det självständiga arbetet ska genomföras i form av ett vetenskapligt uppsatsarbete som innefattar en fördjupning i geografiämnets kärna vad gäller metodik och vald problemställning. Uppsatsen ska försvaras vid ett seminarium och i kursen ingår även att konstruktivt kritiskt granska en annan students arbete.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geografi IL med ämnesdidaktik 30 hp (GE2016).

Koordinator för examensarbeten
Karin Persson
E-post: karin.persson@natgeo.su.se

Kursplan
Kursplan