Ett självständigt arbete/examensarbete är ett krav för att få ut en examen. Beroende på vilket program och vilken inriktning du läser finns det flera kurser att välja mellan:

Program Kurs

Kandidatprogram i geovetenskap

 

GE6018 Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap, 30 hp

Kandidatprogram i geovetenskap, distans

Om du har påbörjat kandidatprogrammet i geovetenskap på distans kan du välja att göra examensarbete hos oss eller vid Insitutionen för geologiska vetenskaper.

GE6019 Naturgeografi, examensarbete 15 hp/
GE6020 Naturgeografi, examensarbete 30 hp