Inom geovetenskap på kandidatnivå kan du välja att göra examensarbete inom tre olika områden:

Hydrologi och hydrogeologi, examensarbete, 15/30 hp
Kvartärgeologi, examensarbete, 15/30 hp
Naturgeografi, examensarbete, 15/30 hp

Kurserna har olika förkunskapskrav vilket betyder att du måste planera din studiegång väl.