GE6013 Naturgeografi, examensarbete 15 hp eller GE6014 Naturgeografi, examensarbete 30 hp ges inom Kandidatprogram i geovetenskap, distans eller som ingick Kandidatprogram i geovetenskap Ht 2010-Ht 2016.

Kursen består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium.

Vetenskaplighet, 1,5 hp

I kursen ingår även ett obligatoriskt moment: Vetenskaplighet, 1,5 hp. Kursen är en obligatorisk del av alla självständiga arbeten/examensarbeten på grundnivå vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Anmälan till Vetenskaplighet, 1,5 hp

Programansvarig och kontaktperson

Steffen Holzkämper
E-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se

Karin Persson
E-post: karin.persson@natgeo.su.se

Behörighet

För tillträde till kursen krävs totalt minst 120 hp vari ska ingå kurser motsvarande geovetenskap 75 hp inklusive Naturgeografi och kvartärgeologi - ämnesfördjupning och vetenskaplig presentationsteknik, 15 hp (GE5018).

Anmälan / Kursplan

Var ute i god tid! Följ instruktionerna för kontrakt och tidsplan. Kontakta en lärare direkt som kan vara lämplig som handledare för ditt ämnesval och programansvarig för att diskutera ditt ämnesval.

GE6013 Naturgeografi, examensarbete, 15 hp - Kursplan
GE6014 Naturgeografi, examensarbete, 30 hp - Kursplan