Inom geovetenskap på kandidatnivå kan du välja att göra examensarbete inom två olika områden:
Kvartärgeologi, examensarbete, 15/30 hp
Naturgeografi, examensarbete, 15/30 hp

Kurserna har olika förkunskapskrav vilket betyder att du måste planera din studiegång väl.