Ett självständigt arbete/examensarbete är ett krav för att få ut en examen. Beroende på vilket program och vilken inriktning du läser finns det flera kurser att välja mellan:

Program Kurs

Kandidatprogram i geovetenskap

Om du har påbörjat kandidatprogrammet
från Ht 2017 och senare.

GE6018 Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap, 30 hp

Kandidatprogram i geovetenskap, distans

Om du har påbörjat kandidatprogrammet i geovetenskap på distans kan du välja att göra examensarbete hos oss eller vid Insitutionen för geologiska vetenskaper.

GE6011 Kvartärgeologi, examensarbete 15 hp/ GE6012 Kvartärgeologi, examensarbete 30 hp

alternativt

GE6013 Naturgeografi, examensarbete 15 hp/ GE6014 Naturgeografi, examensarbete 30 hp

Kandidatprogram i geovetenskap

Om du har påbörjat kandidatprogrammet
mellan Ht 2010 till Ht 2016.

GE6011 Kvartärgeologi, examensarbete 15 hp

alternativt

GE6013 Naturgeografi, examensarbete 15 hp