Det är Bettina Matti som skrivit sitt mastersarbete 2015 "Trends in high peak flow generation across the Swedish Subarctic" och Josefin Tiedemann som skrivit sitt kandidatarbete 2016 "Brunnsvikens vattendynamik - Studie av vattnets flödeshastighet och flödesriktning som möjlig förklaring till spridningen av TBT". Grattis!

Prisöverlämningen var i Göteborg när SHR:s tillträdande ordförande Emil Vikberg (statsgeolog på SGU) och Arvid Bring överlämnade diplomet till Josefin, som var på plats. Bettina har påbörjat en forskarutbildning vid universitetet i Coventry, UK, och kunde inte närvara.

Prisutdelning
Prisutdelning