Vaartoes studentstipendium delas ut med stöd av Sametingets kulturråd i samband med invigningen av Ubmejen Biejvieh - samiska veckan i Umeå vilket i år blir den 5 mars. Stipendierna är på 10 000 kr vardera.

Rebecka Gullberg och Frank Nordström har i sin kandidatuppsats i geografi vid Stockholms universitet undersökt klimat- och GIS-data i relation till renskötares upplevelser av klimatförändringar. Uppsatsen är en kvantitativ studie, där klimatdata från Vilhelminaområdet har studerats för att klargöra hur klimatet förändrats under perioden 1970-2010. Deras resultat underbygger renskötarnas upplevelser av klimatförändringar, som i kombination med intrång och exploateringar får stora effekter för näringen.

Läs mer

Radioinslag om priset