Dessa kunskaper ska utgöra grund för vidare studier i natur- och miljövård, som är linjens huvudinriktning. Utbildningens integrerade karaktär ger dig en god vana att applicera ett helhetsperspektiv i miljöfrågor, vilket är en ovärderlig förmåga i ditt framtida arbetsliv. Under utbildningen tillägnar du dig också en metodik för att kunna analysera miljöproblem av skilda slag, såsom inventeringsmetodik, provtagningstekniker, med mera. Utbildningen ger dig också en god bakgrund för att arbeta med GIS.

Abetsmarknad och framtidsutsikter

Kunskap inom biogeovetenskap är viktigt när man arbetar med samhällsplanering, naturresursutnyttjande och miljöövervakning. Biogeovetare arbetar främst inom miljömyndigheter på olika nivåer: Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, länsstyrelserna och kommunerna. Andra arbetsområden finns inom den privata sektorn där biogeovetare kan arbeta som rådgivare och konsult. Inom ideella miljöorganisationer finns många arbetsuppgifter som passar en biogeovetare.

Efter en kandidatutbildning i biogeovetenskap så kan du profilera utbildningen med fristående kurser i egen blandning eller välja att ta ett mastersprogram. Du kan välja att läsa någon av våra masterprogram mer inriktningar, t. ex. mot landskapsekologi, miljövård och fysisk planering, geomatik med fjärranalys och GIS eller hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser. Under Alumni - våra tidigare studenter hittar du flera biogeovetare och vad de nu arbetar med efter sina studier.

Innehåll och omfattning

Under programmet läser du följande kurser:

År 1 Obligatoriska kurser Ges vid
Ht A-B Geologi och geofysisk, 15 hp IGV
Ht C-D Naturgeografi, 15 hp NG
Vt A-B Celler, gener och populationer, 15 hp BIG
Vt C-D Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp BIG
St Floristik, 5 hp BIG
År 2 Obligatoriska kurser Ges vid
St Östersjöns miljö för biogeovetare, 8 hp BIG
Ht Faunistik, 5 hp BIG
Ht Kvartärgeologi och hydrologi, 10 hp NG
Ht Fysiologi, 15 hp BIG
Vt Ekologi I, 15 hp BIG
Vt-St Marinekologi, 6 hp BIG
År 3 Obligatoriska kurser Ges vid
St Svenska landskap, 2,5 hp NG
St Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik, 6 hp BIG
Ht B Geografiska informationssytem (GIS), 7,5 hp NG
Ht C-D Landskapsanalys och marklära, 15 hp NG
Vt Miljövård för biogeovetare, 10 hp NG
Vt Biogeovetenskap, examensarbete, 15 hp NG


NG Institutionen för naturgeografi
BIG Institutionen för biologisk grundutbildning
IGV Institutionen för geologiska vetenskaper

Notera att kursernas ordning samt start- och slutdatum kan variera i tid.

Har du påbörjat programmet Ht 2016 och tidigare terminer följer du detta programmupplägg: Kandidatprogram i biogeovetenskap, 180 hp (Ht 2016 och tidigare terminer).

Programansvar

Regina Lindborg
E-post: regina.lindborg@natgeo.su.se

Programkod och benämning på engelska

NBIGK Bachelor's Programme in Biology-Earth Sciences, 180 credits

Språk

Svenska men en del kurser ges på engelska.

Anmälan

Behörighet och urval

Matematik C och Naturkunskap B eller Matematik 3b alt 3c och Naturkunskap 2 (Områdesbehörighet 3 eller A3 med undantag för Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2).

Urval

Betyg 50%, högskoleprov 50%.

Programmet startar

Ht 2020

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via

antagning.se

Anmälan / Utbildningsplan