Kandidatprogrammet i biogeovetenskap ger dig kunskaper och färdigheter inom både det biologiska och geovetenskapliga området. Dessa kunskaper ska utgöra grund för vidare studier i natur- och miljövård, som är linjens huvudinriktning. Utbildningens integrerade karaktär ger dig en god vana att applicera ett helhetsperspektiv i miljöfrågor, vilket är en ovärderlig förmåga i ditt framtida arbetsliv. Under utbildningen tillägnar du dig också en metodik för att kunna analysera miljöproblem av skilda slag, såsom inventeringsmetodik, provtagningstekniker, med mera. Utbildningen ger dig också en god bakgrund för att arbeta med GIS. Detaljerad information om biogeovetenskap, Biogeovetenskap.

Från och med Ht 2017 består programmet av följande kurser. Har du däremot påbörjat programmet Ht 2016 och tidigare terminer följer du detta programmupplägg: Kandidatprogram i biogeovetenskap, 180 hp (Ht 2016 och tidigare terminer).

År 1

Termin Obligatoriska kurser Inst
Ht 2017 Geologi och geofysik, 15 hp IGV
Ht 2017 Naturgeografi, 15 hp NG
Vt 2018 Celler, gener och populationer, 15 hp BIG
Vt 2018 Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp BIG
St 2018 Floristik, 5 hp BIG


År 2

Termin Obligatoriska kurser Inst
St 2018 Östersjöns miljö för biogeovetare, 8 hp BIG
Ht 2018 Faunistik, 5 hp BIG
Ht 2018 Kvartärgeologi och hydrologi, 10 hp NG
Ht 2018 Fysiologi, 15 hp BIG
Vt 2019 Ekologi I, 15 hp BIG
Vt 2019 Marinekologi, 6 hp BIG
St 2019 Svenska landskap, 2,5 hp NG


År 3

Termin Obligatoriska kurser Inst
St 2019 Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik, 6 hp BIG
Ht 2019 Geografiska informationssytem (GIS), 7,5 hp NG
Ht 2019 Miljövård för biogeovetare, 10 hp NG
Vt 2020 Landskapsanalys och marklära, 15 hp NG
Vt 2020 Biogeovetenskap, examensarbete, 15 hp NG


BIG Institutionen för biologisk grundutbildning
IGV Institutionen för geologiska vetenskaper
NG Institutionen för naturgeografi
Notera att kursernas ordning samt start- och slutdatum kan variera i tid.

Framtidsutsikter
Kunskap inom biogeovetenskap är viktigt när man arbetar med samhällsplanering, naturresursutnyttjande och miljöövervakning. Biogeovetare arbetar främst inom miljömyndigheter på olika nivåer: Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, länsstyrelserna och kommunerna. Andra arbetsområden finns inom den privata sektorn där biogeovetare kan arbeta som rådgivare och konsult. Inom ideella miljöorganisationer finns många arbetsuppgifter som passar en biogeovetare.

Efter en kandidatutbildning i biogeovetenskap så kan du profilera utbildningen med fristående kurser i egen blandning eller välja att ta ett mastersprogram. Du kan t. ex. välja att läsa någon av våra masterprogram mer inriktningar, t ex mot landskapsekologi, miljövård och fysisk planering, geomatik med fjärranalys och GIS eller hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser. På vår alumnsida NG Alumni du flera biogeovetare och vad de nu arbetar med efter sina studier.

Behörighet
Matematik C och Naturkunskap B eller Matematik 3b alt 3c och Naturkunskap 2 (Områdesbehörighet 3 eller A3 med undantag för Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2).

Programansvar
Regina Lindborg
E-post: regina.lindborg@natgeo.su.se

Programmet startar
Ht 2018

Anmälan
Anmälan / Utbildningsplan

www.antagning.se