År 1 Kurser Ges vid
Ht 2016 Geovetenskap med miljötillämpningar, 30 hp NG
Vt 2017 Celler, gener och populationer, 15 hp BIG
Vt 2017 Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp BIG
Vt-St  2017 Floristik, 5 hp BIG
År 2 Kurser  
St-Ht 2017 Östersjöns miljö för biogeovetare, 8 hp BIG
Ht 2017 Faunistik, 5 hp BIG
Ht 2017 Geomorfologi och jordartslära, 10 hp NG
Ht 2017 Fysiologi, 15 hp BIG
Vt 2018 Studieuppehåll NG
Vt 2018 Ekologi, 15 hp BIG
Vt-St 2018 Marinekologi, 6 hp BIG
År 3 Kurser  
St 2018 Svenska landskap, 5 hp, (Nordsverige 2,5 hp) NG
St-Ht 2018 Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik, 6 hp BIG
Ht 2018 Landskapsanalys, 20 hp NG
Vt 2019 Miljövård för biogeovetare, 10 hp NG
Vt 2019 Svenska landskap, 5 hp, (Sydsverige 2,5 hp) NG
Vt 2019 Examensarbete i biogeovetenskap, 15 hp NG


BIG Institutionen för biologisk grundutbildning
NG Institutionen för naturgeografi

Programansvar
Regina Lindborg
E-post: regina.lindborg@natgeo.su.se

Utbildningsplan
Utbildningsplan