Under kursen lär du dig om de naturliga och antropogena klimat- och miljöförändringar som skett under kvartärperioden samt jordarterna och deras bildning, klassificering och förekomst, framförallt i ett nordeuropeiskt perspektiv. Du får också lära dig metoder för rekonstruktion av klimat- och miljöförändringar under kvartärperioden men även grundläggande begrepp inom hydrologin och ger grundläggande kunskaper om hydrologiska processer och huvudkomponenterna i vattnets kretslopp (t.ex. nederbörd, avdunstning, vattenföring, grundvattenflöde och magasinering). Du får även titta på exempel av vattenresursernas betydelse för samhälle och miljö.

En exkursion till Uppland och Dalarna ingår som kan medföra kostnader för dig som student. 

Kursen ingår i Kandidatprogram i biogeovetenskap, 180 hp.

Kursansvar

Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Andrew Frampton
E-post: andrew.frampton@natgeo.su.se

Kursen ges

Ht 2020, 7/9-16/10, dagtid, helfart.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geologi och Geofysik, 15 hp (GG2201) och Naturgeografi, 15 hp (GE2021).

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan