Kursen behandlar grundläggande marklära och biotopkännedom samt metoder som används för kartering och analys av landskap.

Under kurser får du lära dig grundläggande begrepp och teori inom landskapsanalys med fjärranalys, GIS och kartografi, och därefter självständigt arbeta med landskapsanalys med fjärranalys, GIS och kartografi.

Moment inom kursen
• Marklära och biotopkännedom, 3 hp
• Flygbildstolkning och fjärranalys, 5 hp
• GIS och kartografi - teori, 5 hp
• GIS - projekt, 5 hp
• Kartografi - projekt, 2 hp

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 100 hp inom huvudområdet biogeovetenskap.

Kursansvar
Helle Skånes
E-post: helle.skanes@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2018, 13/9-6/12, dagtid/helfart.

Kursplan
Kursplan