Kursen behandlar miljövårdsfrågor i Sverige men med internationella utblickar. I kursen ingår:

  • miljövårdens historiska utveckling
  • nationella och internationella hållbarhetsmål
  • EUs betydelse för svensk miljövård
  • strategier och styrmedel för att hantera miljöproblem
  • myndigheter och andra aktörers roll i miljövårdsarbetet
  • skydd och skötselåtgärder för förvaltning av bio- och geodiversitet med exempel från olika landskapstyper
  • naturvård för rekreation och friluftsliv.

Kursen ingår i Kandidatprogram i biogeovetenskap.

Kurskod och benämning på engelska

GE5037 Environmental Management Studies for The Biology Earth Science, 10 credits

Kursansvar

Maricela de la Torre-Castro
E-post: maricela@natgeo.su.se

Kursen ges

Vt 2020, 27/1-10/3, dagtid, heltid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 120 hp inom Kandidatprogram i biogeovetenskap.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan