Kursen är en fältkurs som behandlar sambanden mellan geologi, landformer, jordarter, klimat, vegetation samt markanvändningen inom valt exkursionsområde i Sverige.

Du lär dig bland annat att:

• tolka och förstå landskapets karaktär och utveckling
• förklara naturgeografiska förhållanden som utmärker landskapet
• diskutera landskapet som resultat av utveckling över tid

Kursen ingår i Kandidatprogram i biogeovetenskap, 180 hp

Kursansvar

Robin Blomdin
E-post: robin.blomdin@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska

Kursen ges

St 2019, 16/8-23/8, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 90 hp inom biogeovetenskap, geografi eller geovetenskap.

Anmälan

Anmälan senast den 15 mars via antagning.se

Anmälan / Kursplan