Kursen är en fältkurs som behandlar sambanden mellan geologi, landformer, jordarter, klimat, vegetation samt markanvändningen inom valt exkursionsområde i Sverige.

Du lär dig bland annat att:

• tolka och förstå landskapets karaktär och utveckling
• förklara naturgeografiska förhållanden som utmärker landskapet
• diskutera landskapet som resultat av utveckling över tid

Kursen ingår i Kandidatprogram i biogeovetenskap, 180 hp.

Kursansvar

Britta Sannel
E-post: britta.sannel@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kursen ges

St 2020, 14- 22 augusti, dagtid, helfart. Fältresan 2020 går till Torneträsk/Abisko.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 90 hp inom Kandidatprogram i biogeovetenskap alternativt 90 hp inom geografi eller geovetenskap.

Anmälan

Anmälan senast den 15 mars via antagning.se

Anmälan / Kursplan