Crossing borders, creating boundaries. Identity making of the Angolan diaspora residing in the border town of Rundu, northern Namibia.
Vad är en Sjöstadsbo? Platsidentitetens framväxt i ett nybyggt bostadsområde.
Rice yields under water-saving irrigation management. A meta-analysis.
Deforestation patterns and hummingbird diversity in the Amazon rainforest.
Regionaliseringar av Afrika inom regionalgeografin. Exempel från regionalgeografiska läroböcker.
Kolinlagring i svensk skogsmark. Kolsänkor och framtidens klimat.