Anmälan Arbetsmarknad Behörighet och urval Innehåll Examen

 

Geovetenskap är läran om planeten jorden. Som geovetare studerar du processer som verkar i berget, luften och vattnet och på jordens yta med ett tidsperspektiv från millisekunder till hundratals miljoner år. Som geovetare studerar du vårt föränderliga klimat, naturens kretslopp och hur olika processer påverkar det samhälle vi lever i dag. Du lär dig att se samband i naturen och vad som händer när människan påverkar sin livsmiljö. Som geovetare är dina kunskaper viktiga vid t.ex. geovetenskapliga riskanalyser, prospektering av naturresurser, anläggningsarbeten, miljöutredningar, och samhällsplanering.

Arbetsmarknad

Geovetare har en bred kompetens och är därför efterfrågade inom många olika arbetsområden. Du kan arbeta med globala frågor som rör t.ex. klimatförändringar, vattenförsörjning och naturkatastrofer, både i Sverige och utomlands. Du kan även arbeta med prospektering av geologiska naturresurser, eller med kartering och analys av miljögifter, både i den privata sektorn och i statliga myndigheter. Vanliga arbetsplatser är konsultföretag, kommuner, länsstyrelser eller andra organisationer där geovetare ofta arbetar inom miljöområdet.

Kandidatprogrammet i geovetenskap är ett samarbete mellan två instutioner: Institutionen för naturgeografi (NG) som också ger programmet och Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV). På våra alumnsidor NG Alumni och IGV Alumni hittar du flera geovetare och vad de nu arbetar med efter sina studier.

Programstruktur

Studenter som påbörjat programmet Ht 2016 och tidigare gäller denna programstruktur och utbildningsplan.

Studenter inom Kandidatprogram i miljövetenskap, 180 hp Ht 2018-Vt 2019.

Från och med Ht 2017 ges Kandidatprogram i geovetenskap med kursupplägget nedan:

År 1

Termin Period Obligatoriska kurser Ges vid
Ht A-B Geologi och geofysik, 15 hp IGV
Ht C-D Naturgeografi, 15 hp NG
Vt A Kvantitativa metoder i geovetenskap, 7,5 hp            IGV
Vt B Statistiska metoder i geovetenskap, 7,5 hp NG
Vt C Geokemins grunder, 7,5 hp IGV
Vt D Kvartärgeologi, 7,5 hp NG


År 2

Termin Period Obligatoriska kurser Ges vid
Ht A Maringeofysiska karteringsmetoder, 7,5 hp IGV
Ht B Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp NG
Ht C Globala geokemiska cykler, 7,5 hp IGV
Ht D Hydrologi och vattenresurser, 7,5 hp NG
Vt A Mineralogi och petrologi, 7,5 hp IGV
Vt B Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 hp NG
Vt C Strukturgeologi och kartering, 7,5 hp IGV
Vt D Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 7,5 hp NG


År 3

Termin Period Valfria och obligatoriska kurser Ges vid
Ht A-D Valfria kurser, 30 hp  
Vt A-D Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap,
30 hp
NG   
IGV

Kandidatprogrammet i geovetenskap är en treårig utbildning och består av obligatoriska kurser under de första två åren. Under tredje året på höstterminen kan du läsa valfria kurser. Du kan läsa kurser i geovetenskap eller bredda utbildningen med annat ämne, t. ex. matematik, språk eller ekonomi för att få en kandidatexamen.

Du kan också passa på att läsa en termin utomlands: Studera utomlands. Kontakta Institutionens utbyteskoordinator och studievägledare Maria Damberg i god tid. Sista terminen avslutar du programmet med ett examensarbete och en fördjupning i vetenskaplighet.

Examen

Naturvetenskaplig kandidatexamen i huvudområdet geovetenskap

Programansvar

Steffen Holzkämper
E-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se

Behörighet och urval

Fysik B, Kemi B och Matematik D
Områdesbehörighet 13 med undantag för Biologi A+B
Områdesbehörighet Gy 11: OB A13 med undantag för Bi 1+2

Urval: Betyg 50%, högskoleprov 50%.

Programmet startar

Ht 2019
Undervisningen kommer delvis att ske på engelska.

Anmälan

Anmälan senast den 16 april via

www.antagning.se

Anmälan / Utbildningsplan