Utbildningen börjar med ett basår (År 1) då du lär dig grunderna i de geovetenskapliga ämnena geologi, marin geovetenskap, geokemi, naturgeografi, kvartärgeologi och hydrologi. De teoretiska studierna varvas med exkursioner/fältstudier och laborationer.
IGV = Institutionen för geologiska vetenskaper

År 1 Obligatoriska kurser
Ht, A-D Geologi, 30 hp, IGV                                                                            
Vt, A-D 

Naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp

 

År 2 Valbara kurser hos oss Valbara kurser vid IGV
Ht, A


Ht, B
Klimat och samhälle, 15 hp Maringeologiska och geofysiska kateringsmetoder, 7,5 hp
Geokemiska fältmetoder, 7,5 hp
Ht, C


Ht, D
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp eller
Hydrologi och hydrogeologi, 15 hp
Digital behandling av geodata, 7,5 hp
Globala geokemiska cykler, 7,5 hp
Vt, A-B   GIS och fjärranalys, 15 hp Mineralogi och petrologi, 15 hp
Vt, C


Vt, D
Tillämpade markundersökningar, 15 hp Sediment och sedimentära bergarter, 7,5 hp
Strukturgeologi, 7,5 hp

 

År 3 Valbara och valfria kurser Valbara och valfria kurser vid IGV
Ht, A-B   Valfria kurser, 15-30 hp:
Kurser på grund eller
avancerad nivå hos oss eller IGV. Kurser i stödämne.
 
Valfria kurser, 15-30 hp Miljögeokemi, 15         
Ht, C-D Paleooceanografi och paleoklimatologi, 15 hp
Vt, A-B Naturgeografi och kvartärgeologi - Ämnesfördjupning och vetenskaplig presentationsteknik, 15 hp             Petrogenes och tektonik, 15 hp
Vt, C-D Examensarbete, 15/30 hp Examensarbete, 15/30 hp, IGV


År 2 ligger tonvikten på tillämpningar och metoder, där du lär dig de verktyg du behöver för att kunna omsätta dina kunskaper i samhällsanknutna fältbaserade projekt. Nu väljer du också huvudinriktning under de fortsatta studierna; Naturgeografi och kvartärgeologi eller Geologi och geokemi, enligt en lista på valbara kurser. Lista över fastställda valbara kurser inom programmet, läsåret 2019-2020 (69 Kb)

År 3 fördjupar du dig inom något av de geovetenskapliga ämnena och avslutar programmet med ett självständigt arbete på 15 eller 30 högskolepoäng. I många av kurserna ingår fältstudier och resor där du studerar naturfenomen i verkligheten, både i Sverige och utomlands.

Programansvar
Steffen Holzkämper

Utbildningsplan
Utbildningsplan Ht 2010-Ht 2016