Nedan finns kursutbud Ht 2020-Vt 2021 för dig som läser Kandidatprogram i miljövetenskap, 180 hp med inriktning geovetenskap:

Termin Period   Ges av
Ht 2020 A-B Geologi och geofysik, 15 hp IGV
Ht 2020 C-D Naturgeografi, 15 hp NG
Vt 2021 A Mineralogi och petrologi, 7,5 hp         IGV
Vt 2021 B

Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 hp

NG
Vt 2021 C Geokemins grunder, 7,5 hp IGV
Vt 2021 D Kvartärgeologi, 7,5 hp NG

 

IGV kursen ges av Institutionen för geologiska vetenskaper
NG kursen ges av Institutionen för naturgeografi

Kontakt

Studievägledare, Institutionen för geologiska vetenskaper
Elisabeth Däcker
E-post elisabeth.dacker@natgeo.su.se

Studievägledare, Institutionen för naturgeogafi
Elisabeth Sturesson
E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se