Kursutbud Ht 2019-Vt 2020 för Kandidatprogram i miljövetenskap, 180 hp inriktning geovetenskap.

Termin Period   Inst
Ht 2019 A-B Geologi och geofysik, 15 hp IGV
Ht 2019 C-D Naturgeografi, 15 hp NG
Vt 2020 A Mineralogi och petrologi, 7,5 hp         IGV
Vt 2020 B

Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 hp

NG
Vt 2020 C Geokemins grunder, 7,5 hp IGV
Vt 2020 D Kvartärgeologi, 7,5 hp NG