Som geovetare studerar du processer som verkar i berg, luften, vatten och på jordens yta med ett tidsperspektiv från millisekunder till hundratals miljoner år. Du studerar också vårt föränderliga klimat, naturens kretslopp och hur olika processer påverkar det samhälle vi lever i dag. Du lär dig att se samband i naturen och vad som händer när människan påverkar sin livsmiljö. Geovetenskaplig kunskap är viktig vid t.ex. riskanalyser (som risk för översvämningar, jordskred, jordbävningar), prospektering av naturresurser, anläggningsarbeten, miljöutredningar, och samhällsplanering.

Eyjafjatlajökulls utbrott den juni 2010 som orsakade stopp i flygtrafiken. Foto Stefan Wastegård.

Arbetsmarknad och framtidsutsikter

Geovetare har en bred kompetens och är därför efterfrågade inom många olika arbetsområden. Du kan arbeta med globala frågor som rör t.ex. klimatförändringar, vattenförsörjning och naturkatastrofer, både i Sverige och utomlands. Du kan även arbeta med prospektering av geologiska naturresurser, eller med kartering och analys av miljögifter, både i den privata sektorn och i statliga myndigheter. Vanliga arbetsplatser är konsultföretag, kommuner, länsstyrelser eller andra organisationer där geovetare ofta arbetar inom miljöområdet.

Kandidatprogrammet i geovetenskap är ett samarbete mellan två instutioner: Institutionen för naturgeografi (NG) som också ger programmet och Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV). På våra alumnsidor Alumni - våra tidigare studenter och IGV Alumni hittar du flera geovetare och vad de nu arbetar med efter sina studier.

Innehåll och omfattning

Under programmet läser du följande kurser:

 

År 1 Obligatoriska kurser Ges vid
Ht A-B Geologi och geofysik, 15 hp IGV
Ht C-D Naturgeografi, 15 hp NG
Vt A Kvantitativa metoder i geovetenskap, 7,5 hp          IGV
Vt B Statistiska metoder i geovetenskap, 7,5 hp NG
Vt C Geokemins grunder, 7,5 hp IGV
Vt D Kvartärgeologi, 7,5 hp NG
År 2 Obligatoriska kurser Ges vid
Ht A Maringeofysiska karteringsmetoder, 7,5 hp IGV
Ht B Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp NG
Ht C Globala geokemiska cykler, 7,5 hp IGV
Ht D Hydrologi och vattenresurser, 7,5 hp NG
Vt A Mineralogi och petrologi, 7,5 hp IGV
Vt B Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 hp NG
Vt C Strukturgeologi och kartering, 7,5 hp IGV
Vt D Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 7,5 hp NG
År 3 Valfria kurser och obligatorisk kurs Ges vid
Ht A-D Valfria kurser, 30 hp  
Vt A-D Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap, 30 hp NG och IGV

 

Studenter som påbörjat programmet Ht 2016 och tidigare gäller denna programstruktur och utbildningsplan.

Studenter inom Kandidatprogram i miljövetenskap, 180 hp som läser programmet med inriktning geovetenskap: Kursutbud Ht 2020-Vt 2021.

Kandidatprogrammet i geovetenskap är en treårig utbildning och består av obligatoriska kurser under de första två åren. Under tredje året på höstterminen kan du läsa valfria kurser. Du kan läsa kurser i geovetenskap eller bredda utbildningen med annat ämne som matematik, språk eller ekonomi för att få en kandidatexamen. Sista terminen avslutar du programmet med ett examensarbete och en fördjupning i vetenskaplighet.

Studera utomlands

Du kan också passa på att läsa 5 terminen utomlands: Studera utomlands. Kontakta Institutionens utbyteskoordinator och studievägledare Maria Damberg, e-post maria.damberg@natgeo.su.se i god tid, redan under termin 3. 

Programansvar

Gustaf Hugelius
E-post: gustaf.hugelius@natgeo.su.se

Programkod och benämning på engelska

NGEVK Bachelor's Programme in Earth Science, 180 credits

Språk

Undervisningen kommer delvis att ske på engelska.

Anmälan

Behörighet och urval

Fysik B, Kemi B och Matematik D
Områdesbehörighet 13 med undantag för Biologi A+B
Områdesbehörighet Gy 11: OB A13 med undantag för Bi 1+2

Urval

Betyg 50%, högskoleprov 50%.

Programmet startar

Ht 2020

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Utbildningsplan