Genom kursen får du lära dig att bearbeta fjärranalysdata för tillämpad miljöövervakning och miljöanalys. Kursen tar även upp fördjupad teori om fjärranalysens fysikaliska bakgrund, datakalibrering och datakorrektion, algoritmer som används i digital bildbehandling samt fjärranalysens begränsningar och utvärderingsmetoder.

Förväntade studieresultat:

  • förklara principerna bakom kalibrering och korrigering av bilddata från satelliter och flygburna sensorer
  • värdera och analysera bilddata från satelliter genom avancerade bildbehandlingsmetoder
  • bedöma kvaliteten i levererat datamaterial

Behörighet
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 90 hp i biogeovetenskap, geovetenskap, geografi eller motsvarande naturvetenskaplig eller teknikvetenskaplig utbildning vari skall ingå kunskap motsvarande Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp (GE7062). Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Övrigt
Kursen är en obligatorisk kurs i Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Begränsningar: Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med GE7031 Fjärranalys och digital bildbehandling, 7,5 hp eller motsvarande.

Kursansvar
Ian Brown
E-post: ian.brown@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 15/1-19/3, helfart, dagtid
Vt 2019, 21/1-25/3, helfart, dagtid

Anmälan
Anmälan / Kursplan